work_image_1

გთავაზობთ კორპორაციულ ადგილს შეხვედრების, ინტერვიუების, მცირე პრეზენტაციების, ტრენინგებისა და სხვა ღონისძიებებისთვის.